Witamy na stronie internetowej Zespołu Elektrochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W Zespole prowadzone są badania z zakresu elektrochemicznych metod wytwarzania oraz kompleksowej charakterystyki materiałów nanostrukturalnych, takich jak nanoporowate tlenki metali oraz uporządkowane struktury nanodrutów metalicznych i polimerowych.

Tematyka badawcza obejmuje również liczne zastosowania wytwarzanych materiałów począwszy od aktywności fotoelektrochemicznej nanostrukturalnych tlenków półprzewodnikowych, poprzez sensory elektrochemiczne oparte na strukturach nanodrutów metalicznych, aż do zastosowań biomedycznych anodowych warstw TiO2.

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy również badania układów bioelektrochemicznych oraz materiałów o potencjalnym zastosowaniu do magazynowania energii. Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Badania.

Obecnie w Zespole prowadzonych jest 10 prac doktorskich, realizujemy również 10 projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma grupami badawczymi z Polski i zagranicy (Portugalia, Niemcy, USA, Rosja, Ukraina), a także z przemysłem.

W Zespole wykonywane są również pomiary zlecone (więcej informacji w zakładce Aparatura)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt - prof. Grzegorz Sulka - e-mail: sulka@chemia.uj.edu.pl, prof. Marian Jaskuła - e-mail: jaskula@chemia.uj.edu.pl

Aktualności

UWAGA!!!

Poszukujemy doktorantów do współpracy przy realizacji projektów NCN:

OPUS 13 pt. „Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych”

HARMONIA 9 pt. „Synteza i charakterystyka nanomateriałów do zastosowań w energetyce”

Możliwość uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia/stypendium oraz realizacji części badań w Portugalii (projekt Harmonia)

Szczegółowe informacje: prof. Grzegorz Sulka, pok. D1-12, sulka@chemia.uj.edu.pl

 

22 maja 2019

Student III roku studiów I stopnia pracujący w naszym Zespole, Dominik Wójcikiewicz, otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ za najlepszy komunikat ustny podczas konferencji Horyzonty Nauki 2019 - Forum Prac Dyplomowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

15 maja 2019

Studentka I roku studiów II stopnia pracująca w naszym Zespole, Renata Palowska, otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację posterową podczas konferencji 4th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry "Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry" w Kijowie.

Serdecznie gratulujemy!

 

18 lutego 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt:

Projekt SONATA BIS 8 Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna (kierownik L. Zaraska) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2019-2024.

Serdecznie gratulujemy!

 

20 stycznia 2019

Nasz kolega, Leszek Zaraska otrzymał Nagrodę Rektora za wyróżniający wynik w studenckiej ocenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.

Serdecznie graulujemy!

 

21 grudnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którzy otrzymali stypendium za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2018/2019. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się nasza koleżanka Magdalena Gurgul.

Serdecznie gratulujemy!

 

26-30 listopada 2018

W dniach 26-30 listopada gościliśmy u dr Lifenga Liu w International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia. W trakcie wizyty omawialiśmy szczegóły wspólnych badań, a także wzięliśmy udział w konferencji/warsztatach Solar Fuel Production Based on Nanostructured Photoelectrodes and Catalysts.

 

11-12 października 2018

W dniach 11-12 października nasz Zespół zorganizował na Wydziale Chemii UJ drugą edycję konferencji dedykowanej studentom i doktorantom zajmującym się funkcjonalnymi materiałami nanostrukturalnymi (2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials). Tegoroczna edycja poświęcona była trzem głównym tematom:

1. Nanostrukturalnym biomateriałom

2. Nanomateriałom wykorzystywanym do konwersji i magazynowania energii

3. Nanostrukturalnym materiałom wykorzystywanym w elektrochemii i elektrochemii tych strukur

Konferencja zebrała w sumie ponad 80 naukowców z kraju i zagranicy, w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin, którzy dali gościnne wykłady w ramach każdej z sesji.

Ponadto, w ramach konferencji odbyły się warsztaty poświęcone pisaniu artykułów naukowych i wyboru odpowiedniego czasopisma (prowadzone przez przedstawiciela Elsevier), warsztaty dotyczące przygotowania próbek do konkretnych pomiarów oraz panel dyskusyjny na temat pisania dobrej jakości projektów krajowych i międzynarodowych (prowadzony przez dr Krzysztofa Fica).

Relację zdjęciową z konferencji można zobaczyć na stronie internetowej wydarzenia (http://www.funam.confer.uj.edu.pl), a także profilu na Facebook'u (http://www.facebook.com/FuNaMUJ).

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom za udział w konferencji!

 

3 października 2018

prof. Grzegorz Sulka odebrał w tym dniu z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Serdecznie gratulujemy!

 

1 października 2018

Do naszego Zespołu dołączył dr Anton Lytvynenko, który przez najbliższe 5 miesięcy będzie realizował u nas projekt Fabrication of nanoporous silver foams covered by metal-organic frameworks for electrocatalytic reduction of organic halides finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego. 

 

1 października 2018

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019, prof. Grzegorz Sulka został uhonorowany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Serdecznie gratulujemy!

 

17 września 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki XII edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się bardzo dobrym dorobkiem naukowym i prowadzą wysokiej jakości badania. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się dr Leszek Zaraska z naszego Zespołu.

Serdecznie gratulujemy!

 

2 - 7 września 2018

Na początku września nasz Zespół miał przyjemność brać udział w 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, czyli największej konferencji elektrochemicznej na świecie! Tegoroczna edycja miała miejsce w pięknej Bolonii we Włoszech. Podczas konferencji mieliśmy możliwość nie tylko zdobyć wiedzę, czy nawiązać znajomości z naukowcami z całego świata, ale też podziwiać uroki miasta i smakować wspaniałego włoskiego jedzenia!

 

Sierpień 2018

Miło nam poinformować, iż Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne uhonorowało naszą koleżankę, Ewę Wierzbicką Nagrodą im. prof. Tadeusza Żaka za zrealizowaną w naszym Zespole pracę doktorską pt. Elektrochemiczne sensory do oznaczania adrenaliny na bazie nanostruktur złota.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

17 lipca 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Etiuda 6. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt naszej doktorantki, Anny Pawlik, pt. Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

4 lipca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki 7 edycji konkursu DIAMENTOWY GRANT. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt Magdaleny Gurgul pt. Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych do wytwarzania i magazynowania energii, króty będzie będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2022.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

3 lipca 2018

Nasza koleżanka, Karolina Syrek z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu.

Serdecznie gratulujemy!

 

7 czerwca 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Anna Pawlik, otrzymała nagrodę za prezentację posterową podczas konferencji 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface.

Serdecznie gratulujemy!

 

22 maja 2018

Studentka I roku studiów II stopnia pracująca w naszym Zespole, Magdalena Gurgul, otrzymała nagrodę Fundacji Pro Chemia za prezentację ustną podczas konferencji Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

19 kwietnia 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień odbyła 4-dniowe szkolenie naukowe iPROMEDAI Training School on Antimicrobial Medical Devices w Akademickim Centrum Medycznym na Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia) w ramach akcji COST. W trakcie pobytu zdobyła wiedzę i umiejętności dotyczące badań i charakterystyki materiałów antybaktertyjnych w oparciu o testy mikrobiologiczne.

 

5 marca 2018

Do naszego Zespołu dołączył Natei Ermais Benti, doktorant z Uniwersytetu w Addis Abebie (Etiopia), który w ramach trzymiesięcznego stażu będzie realizował część badań do swojej pracy doktorskiej.

 

21 lutego 2018

Prof. Grzegorz Sulka został członkiem Rady Konsorcjum Pol-Stor-En z ramienia Wydziału Chemii UJ.

W skład konsorcjum naukowego Pol-Stor-En weszły oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego także Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, a także Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

 

15 lutego 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2 nasze projekty:

Projekt HARMONIA 9 - Synteza i charakterystyka nanomateriałów do zastosowań w energetyce (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2021.

Projekt SONATA 13 - Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna charakterystyka w kontekście ich wykorzystania w układach bioelektrochemicznych (kierownik - M. Jarosz) również będzie realizowany w latach 2018–2021.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

14 lutego 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Anna Pawlik odbyła miesięczny staż naukowy w grupie prof. Aldo Boccacciniego na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen (Niemcy). W trakcie pobytu Ania zgłębiała tajniki metody osadzania elektroforetycznego.

 

30 stycznia 2018

Gościła u nas dr Agata Kołodziejczyk, która w ramach seminarium Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii wygłosiła wykład pt. Exobiology, space medicine and astrochemistry in the first in Poland analog research station Lunares.

 

14 grudnia 2017

Nasza koleżanka, Elżbieta Kurowska-Tabor z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Nanostructured Ag electrodes as novel amperometric sensors for detection and determination of H2O2.

Serdecznie gratulujemy!

 

9 grudnia 2017

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień została laureatką konkursu Gazety Wyborczej "Bilet za horyzont" Jutronauci w kategorii Neurobiologia, Fizyka i Kosmos.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ

 

15 listopada 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Opus 13. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt:

Projekt OPUS 13 - Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2021.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

Październik 2017

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018, prof. Grzegorz Sulka został uhonorowany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymał również Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia naukowe

Serdecznie gratulujemy!

 

Wrzesień 2017

Zakończyliśmy przeprowadzkę do nowego budynku Wydziału Chemii UJ, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie (Kampus 600 lecia Odnowienia UJ).

Ukazała się również pierwsza publikacja z nową afiliacją!

 

31 sierpnia 2017

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień, otrzymała nagrodę za prezentację posterową podczas konferencji 19th International Conference-School Advanced Materials and Technologies w Palandze (Litwa).

Serdecznie gratulujemy!

 

31 lipca 2017

W okresie od stycznia do lipca 2017 doktorantka naszego Zespołu, Karolina Syrek, odbyła półroczny staż badawczy w ramach grantu ETIUDA 4, w grupie prof. Joaquina Rodriguez-Lopeza (University of Illinois at Urbana-Champaign). W trakcie pobytu Karolina badała zsyntetyzowane przez siebie nanostrukturalne elektrody tlenkowe przy użyciu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM).

 

20 czerwca 2017

Doktorantki naszego Zespołu, Anna Brudzisz i Krystyna Mika, otrzymały nagrody za prezentacje posterowe podczas odbywającego się w dn. 19-20 czerwca w Łodzi Doktoranckiego Sympozjum Nanotechnologii “NanoMat”.

Serdecznie gratulujemy!

 

19 maja 2017

Gościł u nas dr Lifeng Liu z International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia, który w ramach Seminarium im. Mariana Smoluchowskiego wygłosił wykład pt. Nanomaterials for Energy Storage, Conversion and Sensing.

 

15 maja 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Opus 12 oraz Preludium 12. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2 nasze projekty:

Projekt OPUS 12 - Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowań elektrokatalitycznych i sensorycznych (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2017–2020.

Projekt PRELUDIUM 12 - Modyfikowane warstwy anodowego tlenku cyny o złożonej budowie wewnętrznej jako obiecujące fotoanody do fotoelektrochemicznego rozkładu wody (kierownik - K. Gawlak) również będzie realizowany w latach 2017–2020.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.