Pracownicy Zespołu prowadzą w roku akademickim 2019/2020 nastepujące zajęcia dydaktyczne

Kierunek Chemia, studia I stopnia

II rok

Chemia Fizyczna - laboratorium (G. Sulka, A. Brzózka)

III rok

Zaawansowane metody chemii fizycznej - laboratorium (G. Sulka, A. Brzózka)

Ćwiczenie nr 4: Badanie procesu utleniania kwasu askorbinowego technikami elektrochemicznymi - INSTRUKCJA

Chemia fizyczna powierzchni i elektrochemia - wykład (L. Zaraska)

 

Kierunek Chemia, studia II stopnia

I rok

Eksperymentalne metody fizykochemiczne w nanotechnologii - laboratorium (G. Sulka, A. Brzózka)

Ćwiczenie nr 1: Badanie quasi-odwracalnej reakcji Cu(II)/Cu(Hg) metodą woltamperometrii cyklicznej

Ćwiczenie nr 5-6: Badanie korozji stopu żelaza przy użyciu różnych technik elektrochemicznych - INSTRUKCJA

Ćwiczenie nr 7: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji jonów srebra w układzie wirującej elektrody dyskowej (RDE) - INSTRUKCJA

Ćwiczenie nr 19: Zastosowanie elektrod jonoselektywnych do badania wpływu dodatku alkoholu na iloczyn rozpuszczalności i stałą kompleksowania - INSTRUKCJA

Ćwiczenie nr 21-22:  Elektrochemiczny sensor H2O2 oparty na elektrodach Ag o różnej szorstkości - INSTRUKCJA

Wprowadzenie do nanotechnologii i metod syntezy nanostrukturalnych materiałów - wykład (G. Sulka)

WYKŁAD 1          WYKŁAD 2            WYKŁAD 3            WYKŁAD 4           WYKŁAD 5

WYKŁAD 6          WYKŁAD 7            WYKŁAD 8            WYKŁAD 9           WYKŁAD 10

WYKŁAD 11        WYKŁAD 12

II rok

Materiały nanostrukturalne do zastosowań w elektrochemii - wykład (A. Brzózka, L. Zaraska)

 

Kierunek Ochrona środowiska, studia II stopnia

I rok

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium (A. Brzózka)

 

Kierunek Zaawansowane materiały i nanotechnologia, studia II stopnia

I rok

Pracownia specjalizacyjna (nanomateriały i biomateriały) - laboratorium (A. Brzózka)