Potencjostaty/galwanostaty

Dysponujemy czterema typami potencjostatów/galwanostatów, z wykorzystaniem których istnieje możliwość przeprowadzenia licznych elektrochemicznych badań, takich jak:

  • Woltamperometria Cykliczna (CV)
  • Woltamperometria Liniowa (LSV)
  • Chronoamperometria (ChA)
  • Chronopotencjometria (ChP)
  • Woltamperometria Pulsowa Różnicowa (DPV)
  • Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (EIS)
  • Woltamperometria Fali Prostokątnej (SWV)

Potencjostat Gamry Reference 3000

Dwa potencjostaty Bio-Logic SP-300

Dwa potencjostaty Autolab PSTAT 204, w tym jeden wyposażony w układ wirującej elektrody dyskowej z pierścieniem (RRDE)

Potencjostat Princeton Applied Research EG&G 273A

 

Z wykorzystaniem tych urządzeń prowadzona jest elektrosynteza różnego rodzaju materiałów metalicznych, polimerowych i półprzewodnikowych. Wykonywane są również badania korozyjne, kompleksowe badania układów do magazynowania energii, badania sensorów elektrochemicznych, układów bioelektrochemicznych, a także badania kinetyki procesów elektrodowych. 

Specyfikacja dostępnych potencjostatów/galwanostatów

Model

Makymalny prąd

Maksymalne napięcie

Zakres prądowy

Zakres potencjałowy

Moduł Impedancyjny

Bipotencjostat

Ilość kanałów

Gamry Reference 3000 +/-3A lub +/-1,5A przy 32V +/-32V 300pA-3A +/-32V + - 1
Bio-Logic SP 300 +/-500mA +/-12V 10 nA-1A +/-10V + + 2
Autolab PSTAT 204 +/-400mA +/-10V 10nA-100mA +/-10V - + 1
Princeton EG&G 273A +/-1A +/-100V

100 nA-1A

+/-0,02V, +/-0,2 V, +/-2V  - - 1

 

Kontakt: A. Brzózka - e-mail: brzozka@chemia.uj.edu.pl, M. Jarosz - e-mail: jarosz@chemia.uj.edu.pl

Źródło mierzące Keithley 2430

Urządzenie mogące służyć jednocześnie jako niezwykle precyzyjne źródło napięcia/prądu DC (o dokładności rzędu uV oraz nA) jak i multimetr z dokładnoscią 6 1/2 cyfry. Dodatkowo posiada możliwość generowania pulsów (Umax = 100V, Imax = 10A).

Kontakt: L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Napylarka próżniowa Quorum Q150T S

Napylarka wyposażona jest w monitor grubości napylonej warstwy. Umożliwia napylanie cienkich warstw zarówno metali szlachetnych (np. Au, Ag), jak i oksydujących (np. Ni, Co, Sn)

Kontakt: L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Spektrofotometr UV/Vis/NIR Perkin Elmer Lambda 750S

Dwuwiązkowy Spektrometr UV-Vis Lambda 750 firmy PerkinElmer wyposażony w dwie komory umożliwia badanie próbek ciekłych jak i stałych. Pomiary absorbancji, transmitancji i reflektancji można wykonywać w zakresie 200 - 2200 nm. Pomiar widm odbiciowych próbek półprzewodnikowych umożliwia wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej materiału. Dodatkowo istnieje możliwość badania widm odbiciowych próbek stałych w czasie polaryzacji elektrochemicznej badanego materiału.

Kontakt: K. Syrek - e-mail: syrek@chemia.uj.edu.pl, L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Goniometr DataPhysics OCA25

Goniometr umożliwia pomiar i analizę zarówno statycznego, jak i dynamicznego kąta zwilżania zgodnie z metodami kropli posadowionej. Pozwala również na określenie kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej metodą kropli podwieszonej. Model OCA25 wyposażony jest w trzy automatyczne dozowniki cieczy, stolik uchylny oraz uchwyt do specjalnych próbek (folii, membran).

Kąt zwilżania: 0-180° z dokładnością ±0,1°
Swobodna energia powierzchniowa: 0,01 – 2000 mN/m z dokładnością 0,01 mN/m

Kontakt: M. Jarosz - e-mail: jarosz@chemia.uj.edu.pl

Modułowy mikroskop fluorescencyjny Leica DMi8

Mikroskop odwrócony, kodowany, przystosowany do badań w świetle przechodzącym i fluorescencji.

Oświetlenie dla światła przechodzącego - LED z przysłoną TTL.

Oświetlenie dla światła fluorescencyjnego - lampa metalo-halogenowa o mocy 120 W.

Mikroskop wyposażony jest w trzypłytowy stolik manualny, obiektywy o powiększeniach 10x, 20x i 40x, 6-pozycyjne koło filtrowe oraz kostki filtrowe dla barwników DAPI, FITC oraz RHODO.

Mikroskop nadaje się do obserwacji zarówno preparatów transparentnych (na szkiełkach podstawowych, w płytkach wielodołkowych), jak i na materiałach nieprzepuszczalnych dla światła widzialnego (tylko fluorescencja).

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu Leica Application Suite (LAS) X, możliwa jest obróbka uzyskanych zdjęć, w szczególności składanie obrazów pochodzących z różnych kanałów, czy wykonywanie automatycznej analizy obrazu.

Kotakt: M. Jarosz - e-mail: jarosz@chemia.uj.edu.pl

Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru przewodnictwa Suragus, EddyCus® TF lab 2020

Urządzenie do jednopunktowego, bezkontaktowego pomiaru oporu i grubości cienkich filmów. Możliwość pomiarów oporu próbek o powierzchni od 100 mm2 do 40 000 mm2 w zakresie od 0,001 do 3,000 Ω cm-2. Urządzenie może służyć do pomiarów przewodnictwa takich materiałów jak wafle półprzewodnikowe, szkło powleczone warstwą przewodzącą, elektrody
w bateriach, itp.

​ ​

 

Kontakt: A. Brzózka - e-mail: brzozka@chemia.uj.edu.pl, M. Jarosz - e-mail: jarosz@chemia.uj.edu.pl

Spektrometr fotoelektryczny (Instytut Fotonowy)

Przeznaczony do badań fotoelektrochemicznych materiałów (półprzewodników szerokopasmowych). Charakteryzuje się budową modułową i składa się z: cyfrowo sterowanego źródła światła (lampa ksenonowa 150 W, monochromator, zestaw filtrów krawędziowych, migawka, układ stabilizacji natężenia światła), dedykowanego potencjostatu (P-IF 1.6) oraz komputera. Obsługa urządzenia jest zautomatyzowana. Moduł sterujący urządzenia zapewnia kontrolę ustawiania długości fali emitowanego światła, czasu otwarcia i zamknięcia migawki, wstawiania filtrów krawędziowych oraz synchronizację z potencjostatem. Dedykowane oprogramowanie  pozwala w prosty sposób uzyskać charakterystykę aktywności fotoelektrochemicznej badanych próbek poprzez pomiar wartości generowanych fotoprądów w funkcji długości fali, rejestrowanych za pomocą potencjostatu. Rezultaty są przedstawiane w postaci map wartości fotoprądów w funkcji potencjału przyłożonego do elektrody pracującej i długości fali światła padającego na próbkę. Dodatkowo, pozwala pośrednio na wyznaczenie szerokości pasma wzbronionego oraz wydajności kwantowej (IPCE) konwersji światła w ładunek elektryczny. Pomiary te można wykonywać zarówno w trybie ciągłym jak i impulsowym.

Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest TUTAJ

Kontakt: J. Kapusta-Kołodziej - e-mail: kapusta@chemia.uj.edu.pl, L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Oświetlacz solarny (Instytut Fotonowy)

Oświetlacz ksenonowy 150 W wyposażony w filtr Air-Mass 1.5 G umożliwia naświetlanie materiałów promieniowaniem symulującym warunki słoneczne panujące blisko powierzchni Ziemi (symulujące zadaną grubość masy powietrza atmosferycznego). Szegółowa charakterystyka źródła światła jest dostępna TUTAJ.

Układ pomiarowy dodatkowo wyposażony jest potencjostat PalmSens4 umożliwiający prowadzenie nie tylko testów fotokatalitycznych ale też fotoelektrochemicznych badanych materiałów.

Kontakt: K. Syrek - e-mail: syrek@chemia.uj.edu.pl, J. Kapusta-Kołodziej - e-mail: kapusta@chemia.uj.edu.pl, L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Reaktor UV (Instytut Fotonowy)

Wykorzystywany do badań procesów fotodegradacji substancji organicznych. Wyposażony w 20 lamp monochromatycznych (350 nm) o łącznej mocy 160 W.

Kontakt: K. Syrek - e-mail: syrek@chemia.uj.edu.pl, J. Kapusta-Kołodziej - e-mail: kapusta@chemia.uj.edu.pl

Powlekacz obrotowy Polos-SPIN150i-NPP

Spin coater jest przeznaczony do procesów czyszczenia, suszenia, powlekania, wywoływania i/lub trawienia podłoży o średnicy do 160 mm.
 

Możliwość ustawienia następujących parametrów procesu:

Czas                                                    0,1-99 999 s/krok

Kierunek obrotów                                  0–12 000 obr./min

Przyspieszanie/spowalnianie                   1-30 000 obr./min / s**

Kontakt: A. Brzózka - e-mail: brzozka@chemia.uj.edu.pl

Piec muflowy Czylok FCF 5SHM

Możliwość wygrzewania próbek do temperatury 1300 °C.

Kontakt: L. Zaraska - e-mail: zaraska@chemia.uj.edu.pl

Sprzęt i akcesoria do anodowego utleniania metali

- kriostaty i termostaty laboratoryjne (m.in. Thermo Scientific, Haake, Huber, Julabo, VWR i in.)
- zasilacze laboratoryjne (m.in. TDK Lambda, BK Precision XLN30052, ARRAY 3646A, Electro-Automatic, i in.),
- multimetry laboratoryjne (np. Keithley 2110-240, Picotest M-3500A, APPA207 i in.)
- zestaw specjalnie zaprojektowanych teflonowych cel elektrochemicznych

Urządzenie wielofunkcyjne Elmetron CX-701

Umożliwia jednoczesne wykonywania pomiarów pH, potencjału redoks, jonometrycznych, przewodności właściwej roztworów, zasolenia w przeliczeniu na KCl, NaCl lub TDS, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie (w % lub mg/l), ciśnienia atmosferycznego w hPa, temperatury roztworów lub powietrza. Możliwość półautomatycznego miareczkowania.

Pompa strzykawkowa (Harvard Pump 11 Elite)

Pompa strzykawkowa umożliwia dokładną iniekcję analitu w trakcie pomiarów elektrochemicznych. Urządzenie umożliwia przygotowanie z wysoką dokładnością krzywej kalibracyjnej w testach sensorów elektrochemicznych. Cechuje się wysoką dokładnością (0,5%) iniekcji i powtarzalnością (0,05 %), minimalną prędkością przepychania 0,15 µ m/min, oraz minimalnym tempem przepływu 1,28 pl/min.

System oczyszczania wody Direct-Q 3 UV

Łaźnia wodna z wytrząsaniem SBW 22 N

Wirówka laboratoryjna MPW-215