Zakończone projekty badawcze

Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowanie do uwalniania leków i hodowli komórek
Projekt NCN - Preludium 11
Kierownik projektu: Anna Pawlik
Okres realizacji: 2017-2020
Kwota: 150 000 zł

Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne
Projekt NCN - Etiuda 6
Kierownik projektu: Anna Pawlik
Okres realizacji: 2018-2019
Kwota: 104 484 zł

Nanostrukturalne materiały funkcjonalne - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania
Projekt NCN - Sonata
Lider konsorcjum: Katarzyna Hnida (ACMiN AGH),
Okres realizacji: 2016-2019
Wykonawcy: Grzegorz Sulka, Agnieszka Brzózka, Dominika Gilek,
Kwota: 259 400 zł

Fabrication of nanoporous silver foams covered by metal-organic frameworks for electrocatalytic reduction of organic halides
Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego
Kierownik projektu: Anton Lytvynenko
Okres realizacji: 2018-2019

Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycznych w wodzie
Projekt NCN - Preludium 10
Kierownik projektu: Anna Brudzisz
Okres realizacji: 2016-2018
Kwota: 100 000 zł

Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu
Projekt NCN - Etiuda 4
Kierownik projektu: Karolina Syrek
Okres realizacji: 2017-2018
Kwota: 97 676 zł

Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody
Projekt NCN - Preludium 5
Kierownik projektu: Joanna Kapusta-Kołodziej
Okres realizacji: 2014-2018
Kwota: 149 900 zł

Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka
Projekt NCN - Sonata 7
Kierownik projektu: Leszek Zaraska
Okres realizacji: 2015-2018
Kwota: 635 900 zł

Nowoczesne materiały polimerowe oraz tlenkowe w kondensatorach elektrochemicznych
Projekt NCN - Fuga 4
Kierownik projektu: Agnieszka Brzózka
Opiekun naukowy: Krzysztof Fic (Politechnika Poznańska)
Okres realizacji: 2015-2016
Projekt realizowany w ramach krajowego stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Politechnice Poznańskiej
Kwota: 190 000 zł

Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych
Projekt MNiSW Iuventus plus
Kierownik projektu: Katarzyna Hnida
Okres realizacji: 2015-2017 (projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ oraz w ACMIN AGH)
Kwota: 296 875 zł

Nanoporowaty anodowy tlenek tytanu(IV) jako materiał na implanty kości – temat z projektu MNiSzW; Nauki molekularne dla medycyny; Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Program współfinansowany przez EU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
doktorant: Magdalena Jarosz
promotor: Marian Jaskuła
Okres realizacji: 2011-2015
Kwota: 200 000 zł

Badanie właściwości chemicznych i biologicznych modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) syntezowanego metodą anodyzacji
Projekt NCN - Preludium 6, nr UMO-2013/11/N/ST5/01640
Kierownik projektu: Magdalena Jarosz
Okres realizacji: 2014-2015
Kwota: 49 998 zł

Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2
Projekt NCN - Preludium 4 nr DEC-2012/07/N/ST5/00155
Kierownik projektu: Elżbieta Kurowska
Okres realizacji: 2013-2015
Kwota: 99 995 zł

Otrzymywanie nanoporowatych warstw tlenkowych w procesie anodowego utleniania metalicznej cyny
Projekt Iuventus Plus nr IP2012 057372
Kierownik projektu: Leszek Zaraska
Okres realizacji: 2013-2015
Kwota: 236 020 zł

Template assisted fabrication of nanowire arrays and their thermal conductivity
Międzynarodowy Projekt Doktorancki FNP, edycja 2/2008, Temat nr 18
kierownik projektu i promotor – Grzegorz Sulka
doktorant: Katarzyna Hnida
Okres realizacji: 2010-2014
Kwota: 326 000 zł

Nanoporowaty ditlenek tytanu: synteza na drodze anodyzacji i właściwości fotoelektrochemiczne
Grant własny MNiSzW nr N N204 213340
kierownik projektu – Grzegorz Sulka
Okres realizacji: 2011-2014
Kwota: 258 920 zł

Nowoczesne, nanostrukturalne materiały anodowe do akumulatorów litowo–jonowych
Grant promotorski MNiSzW nr N N507 481237
kierownik projektu – Marian  Jaskuła, gł. wykonawca – Leszek Zaraska
Okres realizacji: 2009-2011
Kwota: 54 350 zł

Inorganic Oxides: Surfaces and Interfaces
Grant badawczy Unii Europejskiej – Projekt COST D41 (Group: WG2, “Oxide surface chemistry”)
wykonawca – Grzegorz Sulka
Okres realizacji: 2008-2010
Kwota: 35 000 zł

Otrzymywanie uporządkowanych struktur nanodrutów poprzez elektroosadzanie metali w nanopory anodyzowanego aluminium
Grant MNiI Nr. 3 T08D 001 27
kierownik projektu – Grzegorz Sulka, wykonawca – Marian Jaskuła
Okres realizacji: 2004-2006
 
Degradacja membran polimerowych w aspekcie ich zastosowania w ogniwach polimerowych
Grant MNiI Nr. 3 T09A 051 28
konsultant – Marian Jaskuła
Okres realizacji: 2005-2007