Współpraca międzynarodowa

Prof. Lifeng Liu
International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga, Portugalia

Dr Jan Macak
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Pardubice, Czechy

Prof. Joaquín Rodríguez López
University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Chemistry, Champaign, Illinois, Stany Zjednoczone

Prof. Marie Hubalek Kalbacova
Charles University, 1st Faculty of Medicine, Institute of Pathological Physiology, Praga, Czechy

Prof. Yuriy Khalavka, MSc Olena Tynkevych
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Solid State Inorganic Chemistry and Nanomaterials, Chernivtsi, Ukraina

Prof. Aldo R. Boccaccini

University of Erlangen-Nuremberg, Department of Materials Science and Engineering, Institute of Biomaterials, Erlangen, Niemcy

Prof. Viacheslav Barsukov

Department of Electrochemical Power Engineering & Chemistry, Kyiv National University of Technologies and Design, KNUTD, Kijów, Ukraina.

Prof. Andrea Miskufova, Prof. Tomas Havlik
Technical University Kosice, Koszyce, Słowacja

Prof. Håvard Haugen
Department of Biomaterials, Institute of Clinical Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Oslo, Oslo, Norwegia

Współpraca krajowa

Prof. Bogusław Buszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

Dr hab. Wojciech Simka
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii

Dr inż. Krzysztof Fic
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Elektrochemii Stosowanej

Dr inż. Ilona Acznik
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Prof. Marek Przybylski, prof. Konrad Szaciłowski, dr inż. Katarzyna Hnida, dr Mateusz Marzec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Prof. Marek Iwaniec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów

Dr hab. Marcin Pisarek
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii  

Dr Robert Socha
Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur

Prof. Tomasz Czujko
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Dr hab. Kamil Kamiński, dr Magdalena Tarnacka
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Dr Marta Michalska-Domańska, dr Piotr Nyga
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki

Prof. Iwona Wybrańska
Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM

Prof. Wojciech Święszkowski, dr inż. Bartłomiej Wysocki, dr inż. Jakub Skibiński
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Grupa Biomateriały

dr inż. Jacek Wojnarowicz
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Laboratorium Nanostruktur